O podjetju
Potrebujete pomoč?    040 813 846 | 041 796 520
Struktura strani Toplotne črpalke - Daikin

Toplotne črpalke DAIKIN Altherma

Odkrijte visokotemperaturno toplotno črpalko Daikin Altherma.

Visokotemperaturni sistem Daikin Altherma zagotavlja ogrevanje in toplo sanitarno vodo za vaš dom. S tem sistemom učinkovito nadomestite tradicionalni kotel, saj priključite na obstoječe cevovode. Visokotemperaturni sistem Daikin Altherma je torej idealna rešitev za obnove. Deljeni oziroma split sistem je sestavljen iz zunanje in notranje enote, možno pa ga je dopolniti s sončnim priključkom.

 

 

 

 

 

 

KAKO DELUJE?

Naj vam razkrijemo skrivnost. Toplotne črpalke v resnici ne ustvarjajo toplote. Zgolj prenašajo toploto z enega mesta na drugo. Pomembna lastnost toplote je njeno naravno pretakanje z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. S pomočjo majhne količine energije toplotne črpalke preobrnejo ta proces, z drugimi besedami: odvzamejo toploto iz obmocja z nizko temperaturo in jo prenesejo v obmocje z visoko temperaturo. Še enostavneje: toplota se iz zraka prenaša v vaš dom.

 

 

 

 

 

 

 

Le kako črpalka zajema toploto iz zraka, če je zunanja temperatura pod ničlo?
Naj vas to ne skrbi. Tudi pri temperaturah pod ničlo vsebuje zrak prosto toploto.

In kako pride ta toplota v vaš dom?
Zelo preprosto. Ko je toplota zajeta iz zunanjega zraka, jo črpalka načrpa v tuljave (podobne kot jih vidite na zadnji strani hladilnika), napolnjene s hladilnim sredstvom (toplotno prevodna tekočina), ki toploto prenese v notranjost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako delike visokotemperaturna Daikin Altherma?
Zunanja enota Daikin Altherma ujame toploto iz zunanjega okolja in jo prek razvoda inštalacije prenese na notranjo enoto ter ji pri tem poviša temperaturo. Toda to ni vse. Daikin Altherma omogoča dvig temperature ogrevalne vode za radiatorsko ogrevanje in gospodinjske vode do 80°C.
Glede na dejstvo, da sistem vsebuje 2 toplotni črpalki (eno v zunanji enoti, drugo v notranji enoti), lahko priskrbi optimalno udobje tudi pri najnižjih zunanjih temperaturah, brez uporabe dodatnega električnega grelnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebujete nov ogrevalni sistem, vendar:


Zaskrbljeni ste zaradi stroškov? Zaskrbljeni ste zaradi stroškov?

Zavedamo se, da je za stroške ogrevanja namenjen velik del družinskega proračuna. Večina današnjih ogrevalnih sistemov kot vir energije namrec uporablja fosilna goriva, kot sta kurilno olje ali plin. Ti viri niso obnovljivi, njihove zaloge se manjšajo, kar jim stalno povišuje ceno. Z visokotemperaturnim sistemom Daikin Altherma se takšnim skrbem lahko izognete. Toplotne črpalke uporabljajo obnovljiv vir energije, ki obenem omogoča zmanjšano porabo električne energije. S toplotno črpalko Daikin dosežete, da kar 60% potrošene energijeza ogrevanje vašega doma pride iz zunanjega zraka: energetski vir je torej brezplačen in… obnovljiv! Sistem toplotne črpalke za svoje delovanje zahteva le vnos električne energije, a tudi poraba tega vira je zmanjšana na najmanjši možni nivo, veliko nižji kot na primer pri električnih napravah za ogrevanje prostora.


Radi bi ogrevali tudi sanitarno vodo? Radi bi ogrevali tudi sanitarno vodo?


Radi bi obdržali obstoječe radiatorje? Radi bi obdržali obstoječe radiatorje?


Izogniti se želite gradbenim posegom? Izogniti se želite gradbenim posegom?


Skrbi vas za čisto okolje? Skrbi vas za čisto okolje?


Razmišljate o energetski učinkovitosti? Razmišljate o energetski učinkovitosti?


Priključiti želite tudi sončne module? Želite enostavno krmiljenje?


Želite enostavno krmiljenje? Priključiti želite tudi sončne module?Tehnične lastnosti Daikin Altherna:
Notranja in zunanja enota
Rezervoar za gospodinjsko toplo vodo

Preverite našo ponudbo.Preverite našo ponudbo